Sileny Han stelt doctoraatsonderzoek voor

Leuven, 5 februari 2015.

Borstkankerbehandeling tijdens zwangerschap is veilig voor kind en efficiënt voor moeder

Uit onderzoek van gynaecologisch oncoloog Frédéric Amant en zijn team blijkt dat het behandelen van kanker tijdens zwangerschap geen nadelige gevolgen voor de foetus en voor de ontwikkeling van het kind heeft. Nieuw doctoraatswerk van Sileny Han bevestigt nu ook dat een borstkankerbehandeling even efficiënt is voor zwangere vrouwen als voor niet-zwangere vrouwen.

In haar doctoraatsonderzoek focust dr. Sileny Han op de efficiëntie en de gevolgen van de behandeling van borstkanker bij zwangere vrouwen. Borstkanker is de meest voorkomende kanker tijdens zwangerschap. Dr. Han vergeleek de overlevingscijfers van 311 vrouwen die tijdens hun zwangerschap voor borstkanker behandeld werden met de gegevens van 865 niet-zwangere jonge vrouwen met borstkanker (database UZ Leuven). De data over de zwangere patiënten waren beschikbaar dankzij een internationale registratie in samenwerking met de German Breast Group. Nooit eerder konden zoveel gegevens vergeleken en geïnterpreteerd worden. Haar studie wijst uit dat zwangere vrouwen een gelijkwaardige overlevingskans hebben wanneer ze tijdig en dus tijdens hun zwangerschap een behandeling krijgen.

Dr. Han stelde verder voor het eerst vast dat de ‘sentinelprocedure’ of ‘schildwachtklierprocedure’ even efficiënt is bij zwangere vrouwen met kanker. Deze nieuwe procedure geeft informatie over de mogelijke uitzaaiing van kanker in de lymfeklieren en is veel minder zwaar dan een volledige okseluitruiming. De schildwachtklier is de eerste klier in de oksel die aangetast wordt. Bij kleine tumoren volstaat het om enkel de schildwachtklier te verwijderen en te onderzoeken. Uit de studie van de gegevens van 97 zwangere vrouwen met kanker blijkt dat de zwangerschapsveranderingen in de borst de procedure niet minder betrouwbaar maken. Er bleek bij deze patiënten niet meer herval in de oksel in vergelijking met niet-zwangere vrouwen. De zwangerschap vraagt dus geen aparte heelkundige aanpak.

Sileny Han onderzocht ook een nieuwe aanpak van opsporing en diagnose van kanker bij zwangere vrouwen. Ze ging na of MR-scans van de borst en van het gehele lichaam nauwkeurig genoeg zijn om de kanker volledig in beeld te brengen. MR-scans zijn scans met magnetische resonantie. Zij stellen de foetus niet bloot aan radioactieve stralen. De eerste resultaten zijn beloftevol, ook voor het bepalen van uitzaaiingen van andere types kanker. Samen met de radiologen zal dr. Han dit onderzoek nog uitbreiden.

Een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap biedt de beste kansen voor de moeder, zonder nadelige gevolgen voor het kind. De Leuvense onderzoekers pleiten voor een multidisciplinaire aanpak en een gecentraliseerde zorg, in het belang van moeder en kind.

Een paar sfeerbeelden van de doctoraatsverdediging: