Dank voor uw steun aan het Fonds

Zwangere vrouwen met kanker kunnen even goed behandeld worden als niet-zwangere vrouwen met kanker. Dat blijkt uit de eerste wetenschappelijke resultaten van een baanbrekend onderzoeksproject dat we in 2005 aan de KU Leuven hebben opgezet. 

Uit ons onderzoek blijkt dat een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap wel mogelijk is, zonder nefaste gevolgen voor het kind. We willen het onderzoek nu verfijnen en mama’s en kinderen op langere termijn volgen, om onze resultaten nog beter te funderen. 

Ons pionierswerk was en is enkel mogelijk dankzij de steun van het Fonds voor Onderzoek naar Kanker en Zwangerschap.

We hebben extra middelen nodig voor de verderzetting van ons werk, voor de uitbreiding van ons  internationaal netwerk, voor de begeleiding van de gezinnen, voor een actieve en wereldwijde communicatie en sensibilisering. We willen zoveel mogelijk mama’s en kinderen de beste kansen bieden.

Dank voor uw betrokkenheid, dank voor uw bijdrage. 

Steekkaart over het Fonds

 • Het Fonds voor Onderzoek naar Kanker en Zwangerschap is
  opgericht op 13 maart 2007 aan de KU Leuven.
 • Ererector Marc Vervenne, professor Frédéric Amant, professor Minne Casteels en
  Griet Van der Perre ondertekenden de oprichtingsakte.
 • De oprichting van het Fonds bracht het onderzoek onder de aandacht van pers en publiek.
  De bekendmaking van de onderzoeksresultaten is één van de prioriteiten van het Fonds.
 • Het Fonds heeft een eigen nieuwsbrief. U vindt de meest recente versie hier.
 • Ook patiënten zelf en hun familie zetten regelmatig activiteiten op ten voordele
  van het Fonds en van het onderzoek.