Onderzoek

Ons onderzoek naar de behandeling van kanker bij zwangere vrouwen is grensverleggend en behoort tot de wereldtop. We stellen het graag aan u voor.

Het onderzoek

In Vlaanderen stellen artsen jaarlijks bij een 60-tal vrouwen kanker vast tijdens hun zwangerschap. In Europa gaat het om 2500 tot 5000 vrouwen per jaar. Sinds 2005 gaat professor dr. Frédéric Amant na welke gevolgen een kankerbehandeling bij de mama heeft voor de gezondheid en de ontwikkeling van het kind. De eerste resultaten van dit pionierswerk zijn opvallend en geruststellend: zwangere vrouwen met kanker kunnen even goed behandeld worden als niet-zwangere vrouwen. 

Het toedienen van chemotherapie tijdens de zwangerschap van de mama  heeft geen schadelijke invloed op de gezondheid en ontwikkeling van het kind, dankzij de bescherming door de moederkoek. Er wordt een labomodel gebruikt om te onderzoeken in welke mate de placenta de foetus beschermt tegen welbepaalde chemotherapeutica: het ‘placenta perfusiemodel’.

Het onderzoeksteam volgt vandaag 182 kinderen in België. Zij ondergaan regelmatig klinische en psychologische tests, om na te gaan of zij op dezelfde manier ontwikkelen als andere kinderen. De resultaten zijn duidelijk: hun fysieke en metale conditie blijkt even goed te zijn. De onderzoekers willen de kinderen op langere termijn blijven volgen, zodat ze hun conclusies nog beter kunnen funderen.

Dit onderzoek is grensverleggend en het Leuvense onderzoeksteam speelt hier een absolute voortrekkersrol. Professor Frédéric Amant geniet internationale erkenning voor zijn pionierswerk en is vandaag voorzitter van een groeiend internationaal netwerk waarin vakgenoten zich samen buigen over dit bijzonder onderzoeksthema en onderzoeksgegevens uitwisselen. De komende jaren willen de wetenschappers hun onderzoek verder verfijnen, de kinderen op langere termijn volgen en de internationale samenwerking uitbreiden. Daarnaast zullen ze ook de problematiek van kanker en vruchtbaarheid verder bestuderen.

Meer uitgebreide informatie over het onderzoek en over de verschillende kankertherapieën, meer onderzoeksnieuws en wetenschappelijke publicaties vindt u op de internationale wetenschapssite over het project: www.cancerinpregnancy.org

Frédéric Amant

Professor dr. Frédéric Amant (°1967) leidt het onderzoek. Frédéric Amant is specialist Gynaecologische Oncologie. Hij is wetenschapper en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Sinds 1 juli 2015 is hij als gespecialiseerd gynaecologisch oncoloog aan de slag aan het ‘Antoni Van Leeuwenhoek'-ziekenhuis (AVL-NKI) in Amsterdam. Hij zet zijn klinische activiteiten aan UZ Leuven voor enkele jaren stop, maar blijft het onderzoek naar kanker en zwangerschap leiden vanuit Leuven.

Frédéric Amant legde de grondslag voor het onderzoek naar kanker en zwangerschap in 2005. Vandaag is hij hoofd van de Leuvense Onderzoeksgroep naar Kanker en Zwangerschap en voorzitter van het ‘International Network on Cancer, Infertility and Pregnancy’ (INCIP). Dit netwerk is in 2009 opgericht in Leuven en telt intussen 118 leden uit 97 centra en 36 landen. Frédéric Amant is auteur van meer dan 100 publicaties over kanker en zwangerschap. Zijn toppublicatie in het gezaghebbende tijdschrift ‘The Lancet Oncology’, in 2012, bracht internationale erkenning van vakgenoten en aandacht van de wereldpers. 

 

Onderzoeksgroep Kanker en Zwangerschap KU Leuven

Het onderzoeksteam van Frédéric Amant bestaat uit meerdere artsen, psychologen, (bio-)ingenieurs, een casemanager en een stafmedewerker. De onderzoekers werken nauw samen met kinderartsen en verpleegkundigen in UZ Leuven. Dit onderzoeksproject is bijgevolg zeer multidisciplinair en vraagt een sterke afstemming en veelvuldig overleg.

Frédéric Amant is (co-)promotor van verschillende doctoraatsonderzoeken. Prof. dr. Kristel Van Calsteren, dr. Mina Mhallem, dr. Sileny Han, Sigrid Conings en dr. Magali Verheecke publiceerden hun doctoraat in 2009, 2013, 2015, 2017 en 2018. Zeven andere doctoraten over het thema kanker & zwangerschap zijn lopende.